Játékszabályzat

pörögj rá a játékra!” elnevezésű nyereményjáték

adatkezelési tájékoztató összefoglalója

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a „Pörögj rá a játékra!” elnevezésű nyereményjáték (Játék) adatkezelési feltételeit rövid, tömör és átlátható módon foglalja össze.

 

Az adatkezelő: a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; és az s.a. Coca-Cola Services n.v (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; e-mail: info@porogjraajatekra.hu, vagy a fogyasztok@coca-cola.hu

 

 

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek: Az Ön adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Játék keretében:- promóciós játékok szervezése, lebonyolítása, nyertesek kiértesítése, nyeremények biztosítása;
- reklámcélú elektronikus levelek, élőtelefonos hívások, megkeresések lebonyolítása;
- Coca-Cola termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói szokások vizsgálata
- a weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése
- csalások felderítése

 

Hozzájárulás - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján - reklámüzenetek küldésével, promóciós játék szervezésével, reklámcélú telefonos hívások lebonyolításával, az Ön fogyasztói szokásainak vizsgálatával és az Önnel való kapcsolattartással összefüggésben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

·        Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján - A Coca-Cola jogos érdekének tekinti továbbá, hogy a Játékkal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzze, illetve a Coca-Cola márka jó hírnevét megőrizze, ezért visszaélés gyanúja esetén a Játék bármely résztvevőjét nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mellyel döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés a Coca-Cola jogos érdekén alapul. A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése a Coca-Cola álláspontja szerint szintén jogos érdeken alapul.

·        Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján - adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése 

 

Címzettek köre: Az Ön adataihoz a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.; a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.; és az s.a. Coca-Cola Services n.v férhet hozzá a „szükséges ismeret elve” alapján. Adatfeldolgozóként a Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a B épület, 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-43.), Gyűjtőszállítás.hu Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Sólyom utca 10.), Tukan Agency Kft. (székhely: 2096 Üröm, Cinege utca 23.), Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.) és MySoftwares Kft.(székhely: 2030 Érd, Molnár utca 30.)

 

Adatok megőrzése: Az adatkezelők és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az adatkezelők a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve a nyeremények átadását követően törlik.

 

Amennyiben Ön ehhez hozzájárult, a regisztráció során megadott adatait marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail, Messenger üzenet, automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton) érdekében kezeli és felhasználja.

 

Amennyiben Ön hozzájárul, a regisztrációval egyidejűleg, a Coca-Cola Services SA. létrehoz Ön számára egy Coca-Cola felhasználói fiókot, mellyel Önnek lehetősége van bejelentkezni a Coca-Cola által létrehozott, bármely nyereményjátékba, weboldalra, applikációba. 

 

Az adatkezelők a személyes adatokat a fenti marketing célból addig kezelik, amíg Ön az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja. 

 

A Nyertesek személyes adatait a Játékot követően, a polgári jogi elévülési idővel összhangban (öt évig) őrizzük meg. A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben, mint számviteli dokumentumokban tárolt személyes adatokra jogszabály értelmében legalább nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik. 

 

További részletek és az Ön jogai: lásd a teljes Adatkezelési Tájékoztatót; 2021. Február 1.